CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) AGROVITAL
Výrobca MCH
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ASR
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov pinolene
Účinná látka - obsah v prípravku 96%
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín IV
Registračné číslo ÚKSÚP-u 97-23-0333
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2012
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť