CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) AGRITOX 50 SL
Výrobca NFF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AAE
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov MCPA-DMA soľ
Účinná látka - obsah v prípravku 500 g.l-1
Klasifikácia Xn
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3779
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd 2
Späť