CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) AGIL 100 EC
Výrobca MAG
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia MAC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR ART
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov propaquizafop
Účinná látka - obsah v prípravku 100 g.l-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0819
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd 2
Späť