CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ACANTO 250 SC
Výrobca DUP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DUC
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov picoxystrobin
Účinná látka - obsah v prípravku 250 g.l-1
Klasifikácia N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-02-0871
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2014
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť