Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky a.s., Veľká Lomnica


Popradská 518
059 52 Veľká Lomnica

tel.: 052/456 11 33 (45)
fax: 052/456 12 54
 
 


Pleseň zemiaková – účinnejšia ochrana s novými fungicídnymi prípravkami

Zdravý porast zemiakov je pýchou každého pestovateľa. Aby taký zostal počas celej vegetácie a dosiahol vysoké výnosy kvalitných hľúz, je potrebné ochrániť ho pred mnohými chorobami a škodcami. Pleseň zemiaková, ktorej pôvodcom je huba Phytophthora infestans /Mont./ de Bary, patrí medzi najnebezpečnejšie ochorenie zemiaka na celom svete. Za podmienok vhodných pre vývoj tejto choroby (daždivé počasie, teploty v rozsahu 10 - 24° C, náchylnosť odrody), spôsobuje značné straty na úrodách nielen počas vegetácie na poli, ale aj pri skladovaní. Ide o patogéna, ktorý okrem zemiakov napáda aj paradajky a iné druhy Solanaceae, v poslednom období napr. petúnie.

Prejavy napadnutia plesňou zemiakovou sú typické a dajú sa ľahko rozlíšiť. Prvé príznaky sa najčastejšie prejavujú na listoch. (Obr.1). Od špičky, alebo od okrajov listov vznikajú najskôr žltkasté, potom sivohnedé až čierne škvrny. Za priaznivých podmienok (hlavne vlhko a primerane teplo) sa škvrny rýchlo zväčšujú a pokryjú celú listovú čepeľ. Na rube listov sa na rozhraní medzi zdravým a napadnutým pletivom vytvára belavý povlak mycélia. Niekedy sa prvé príznaky infekcie plesňou zemiakovou objavujú na hornej časti stoniek. (Obr.2). Tieto sú zvyčajne príznakom primárnych infekcií, čo znamená, že boli sadené hľuzy, ktoré boli v čase zberu napadnuté plesňou zemiakovou. Ich typickým príznakom sú golierovité tmavé škvrny na stonkách, ktoré sa postupne zväčšujú. Stonky sú oslabené a často sa v mieste napadnutia lámu. Pokiaľ sa porast včas neošetrí, obvykle celá vňať sčernie a zhnije. V posledných rokoch sa výskyt stonkovej plesne rapídne zvýšil, čo súvisí s nástupom nových agresívnejších foriem tohto patogéna. Príznakom napadnutia hľúz sú hnedasté alebo šedivé vpadnuté škvrny s oloveným nádychom. (Obr.3). Postupne sa škvrny zväčšujú, hnednú, prechádzajú do dužiny a spôsobujú známu mapovitú hnilobu hľúz. Infikované pletivo je ľahko poraniteľné, takže pri manipulovaní s hľuzami sa rozruší a hľuza je potom napadnuteľná baktériovými hnilobami - pri skladovaní zemiakov nastane v  takto napadnutých zemiakoch masové rozšírenie mokrej a suchej hniloby.

Ochrana proti tejto chorobe spočíva v uplatnení celého komplexu opatrení - biologických, agrotechnických a chemických. Integrovaná ochrana rastlín okrem nevyhnutného použitia fungicídnych prípravkov umožňuje využiť na ochranu iné postupy, ktoré sú založené na poznaní životných cyklov patogéna a vzťahov patogén - hostiteľ. Medzi tieto postupy môžeme zaradiť nasledovné opatrenia: výber pozemku, sanitácia (odstránenie infikovaných hľúz, odpadu na kraji polí a pri zemiakárňach) predkličovanie, včasnosť výsadby, hustota porastu, ktorú možno ovplyvniť sponom výsadby, výživa a i. Medzi najdôležitejšie prvky integrovanej ochrany rastlín patrí rezistencia, teda odolnosť pestovaného genotypu. Je potrebné, aby odrody mali vysokú úroveň nešpecifickej horizontálnej rezistencie na vňati i na hľuzách. Za kritérium sa pokladá odolnosť najmenej v stupni 5 deväťbodovej stupnice. Tieto odolnejšie genotypy umožňujú použitie menšieho počtu postrekov a tým nižších dávok fungicídov v priebehu vegetácie, či predĺženie obdobia do prvého postreku. Zároveň sú akousi poistkou v období, keď už je potrebné začať postreky, ale klimatické podmienky neumožňujú vstup do porastu. Napadnutie hľúz zase možno znížiť dostatočným nahrnutím pôdy na hľuzy a včasnou desikáciou (mechanickým alebo chemickým zničením vňate pred zberom).

Jednoznačne však ťažisko ochrany proti plesni zemiakovej spočíva v chemickej ochrane - používaní fungicídnych prípravkov. V súčasnosti je na Slovensku registrovaných okrem klasických a dlho používaných prípravkov na ochranu proti plesni zemiakovej aj niekoľko novších.

Tieto prípravky delíme do niekoľkých skupín:

1. kontaktné - používajú sa zásadne preventívne, nemajú kuratívny účinok, nie sú odolné voči zmývaniu dažďom, po väčšom daždi je potrebné postrek zopakovať, ochranný účinok je len na zasiahnutom povrchu listu, aplikácia je potrebná najmenej každých 7 dní, cenovo však patria k najlacnejším a pri správnom používaní za priaznivých klimatických podmienok dokážu porast dostatočne ochrániť. V prípade silného infekčného tlaku je účinnosť tejto skupiny prípravkov na ochranu porastu nedostatočná. Patria sem prípravky s dávno známymi účinnými látkami maneb, mancozeb (Novozit, Dithane), a patril sem aj fentin-acetát (Brestan) či meďnaté prípravky (Kuprikol). Novšie sú kontaktné prípravky založené na báze, chlorothalonilu - Bravo 500, fentinhydroxidu - Brestanid, používaný na posledné ošetrenia, ktorý však tohto roku zo Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín už vypadol. Na posledné ošetrenie je teraz odporúčaný prípravok s účinnou látkou fluazinam - Altima 500 SC. Tento prípravok zaisťuje inhibíciu klíčenia spór, zabraňuje prenikaniu a rastu mycélia, vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti dažďovým zrážkam (už 15 min. po postreku).

2. lokálne-systémové, kde lokálne systémová látka okrem chránenia povrchu listu preniká v mieste dopadu dovnútra pletív, s kontaktnou zložkou mancozeb a s účinnými lokálne systémovo pôsobiacimi látkami:

  2.1 už dlhšie používaný cymoxanil - Curzate M. Prípravok účinkuje naraz až tromi spôsobmi: kontaktný účinok - spóry na povrchu listu nemôžu klíčiť vo vode, ktorá obsahuje Curzate, preventívny účinok - spóry vyklíčia vo vode, klíčne vlákna chcú preniknúť do tkaniva listu, ale za prítomnosti Curzate je rast zastavený, postinfekčný kuratívny účinok - keď pred postrekom už mycélium prerástlo do tkaniva, po okamžitom postreku vnikne Curzate do listu a zastaví infekciu.

  2.2 novšie prípravky - Acrobat MZ (dimethomorph a mancozeb) a Tanos (cymoxanil a famoxadone).

3. systémové, po postreku prenikajúce do celej rastliny, chránia aj nové prírastky a ktoré rovnako ako kontaktné prípravky môžeme rozdeliť do dvoch podskupín

  3.1 systémové klasické - kombinované s kontaktnou zložkou, používané už dlhšiu dobu, s účinnými látkami na báze fenylamidov. Najznámejší zástupca tejto skupiny je metalaxyl – rôzne formulácie napr. Ridomil MZ 72 WP (povolený len do spotrebovania zásob), Ridomil Gold MZ 68 WG, Ridomil Gold Plus 42,5 WP.

V západnej Európe začalo v osemdesiatych rokoch dochádzať k problémom s rezistenciou k fenylamidom, účinným zložkám týchto systémových prípravkov, takže v niektorých štátoch (Holandsko, Dánsko) sa už nepoužívajú. Rezistencia bola potvrdená aj na našom území, čo znamená, že je potrebné prehodnotiť používanie prípravkov na báze fenylamidov a v prípade ich použitia dbať na dodržiavanie zásad antirezistentnej stratégie (aplikácia maximálne 2 x za sezónu a to len v období intenzívneho rastu, nepoužívať v druhej polovici vegetačného obdobia a nikdy nepoužívať pri výrobe sadivových zemiakov).

  3.2 systémové novšie, zatiaľ bez výskytu rezistencie – Prípravky sú takisto kombinované s kontaktnou zložkou a systémovými účinnými látkami:

Galben M - benalaxyl

Tattoo - propamocarb.HCl

Casoar – s účinnými látkami propamocarb.HCl a chlorothalonil. Ide o kombinovaný širokospektrálny fungicíd, vlastne je to kombinácia prípravkov Tattoo a Bravo. Systémové pôsobenie zaisťuje ochranu celej rastliny s minimálnym rizikom vzniku infekcie na stonkách a prenosu na hľuzy. Aktivizuje aj prirodzené obranné mechanizmy rastliny, podporuje asimiláciu a tým aj zvyšovanie výnosov. Prípravok pôsobí na viacerých miestach infekčného procesu súčasne - zabraňuje sporulácii, klíčeniu spór a redukuje rast mycélia, čo minimalizuje riziko vzniku rezistencie.

Melody Fit – s účinnými látkami iprovalicarb a mancozeb. Kontaktná zložka mancozeb bráni klíčeniu spór na povrchu listu a tým zaisťuje preventívny účinok prípravku, systémová zložka sa rýchlo dostane do rastlinných pletív a keďže obsahuje novú účinnú látku, zatiaľ je riziko rezistencie minimálne.

Všetky prípravky tejto skupiny sú určené hlavne pre prvé postreky v čase intenzívneho rastu rastlín. Bezpečný účinok je však zaručený až pri správnom dodržaní ostatných technických podmienok. Základom úspechu každej ochrany je správny termín prvého ošetrenia ešte pred nástupom infekcie. S ošetrovaním je potrebné začať v dobe, keď sú vytvorené vhodné mikroklimatické podmienky pre infekciu porastu. Vzhľadom k dĺžke inkubačného obdobia a potrebnej časovej rezerve na aplikáciu prípravku, možno za optimálnu považovať signalizáciu prvého ošetrenia predchádzajúcu výskyt choroby v intervale 7 - 10 dní. Prvé ošetrenie spravidla signalizuje Správa ochrany rastlín ÚKSUPu, alebo je možné priamo u pestovateľa (pokiaľ má možnosť merania zrážok a sledovania teplôt) využiť niektorú z počítačových metód prognózy výskytu.

K ďalším dôležitým kritériám správnej účinnosti postrekov patrí okrem dodržiavania doporučenej dávky a dodržania intervalu ošetrenia hlavne kvalita vykonania postreku. V prípade nekvalitne urobeného postreku zlyhá aj najúčinnejší prípravok. Preto je potrebné venovať veľkú pozornosť postrekovacím zariadeniam, sledovať funkčnosť všetkých dýz, pracovný tlak, prejazdovú rýchlosť a používať dostatočné množstvo vody, aby bola postrekom zasiahnutá celá rastlina. Pre zabránenie prenosu infekcie do hľúz sú veľmi dôležité záverečné postreky a hlavne včasná desikácia porastu v prípade väčšieho napadnutia.

Pre ilustráciu vplyvu výberu rôznych fungicídov na výskyt plesne zemiakovej uvediem niekoľko výsledkov našich pokusov v rokoch 1999-2002. V rámci riešenia výskumnej úlohy sme rovnaké ošetrenia fungicídnymi prípravkami robili na troch odrodách s rôznou odolnosťou proti plesni zemiakovej:

Impala - veľmi skorá, náchylná na napadnutie plesňou na vňati

Korela - poloskorá, stredne náchylná napadnutie plesňou na vňati

Alva - stredne skorá, deklarovaná vysoká odolnosť proti napadnutiu plesňou na vňati, ktorá však bola novými rasami plesne prelomená a odroda sa stala náchylnou

Na porovnanie efektívnosti jednotlivých postrekových programov boli zvolené štyri varianty postrekových programov – od minimalistického, za použitia len najlacnejšieho kontaktného prípravku, cez dlhoročne používaný postrekový program s Ridomilom, kde sa už v období navrhovania riešenia začali objavovať problémy s výskytom rezistencie na metalaxyl, až po dva varianty s novými systémovými prípravkami bez výskytu rezistencie na systémovú zložku. Všetky varianty vrátane neošetrovanej kontroly boli kvôli možnosti štatistického vyhodnotenia robené v štyroch opakovaniach.

Tabuľka č. 1 – Varianty postrekových programov

Variant Postrek Dávka na 1 ha
1 neošetrená kontrola -
2
minimálne náklady
Novozir - všetky postreky 2 kg
3
klasický
Ridomil - Ridomil
-Novozir - Novozir
- Brestanid - Brestanid
2,5 kg + 2,5 kg + 2,0 kg
+ 2,0 kg + 0,4 l + 0,4 l
4
antirezistentný
Galben - Galben - Bravo
- Bravo - Altima - Altima
2,0 kg + 2,0 kg + 2,5 l
+ 2,5 l + 0,4 l + 0,4 l
5
antirezistentný
Tattoo - Tattoo - Acrobat
- Acrobat - Altima - Altima
4 l + 4 l +2,0 kg + 2,0 kg
+ 0,4 l + 0,4 l

Termín začiatku aplikácie postrekov bol určený podľa signalizácie negatívnej prognózy, ďalšie postreky nasledovali v časových intervaloch podľa druhu prípravku a výrobcom doporučovaného intervalu.

Výsledky hodnotenia napadnutia porastov na vňati – priemerné výsledky za štyri roky - sú uvedené v Grafe č.1. Jednoznačne pri všetkých troch odrodách bol pri hodnotení fungicídnej účinnosti ako najlepší hodnotený variant č. 5 - postrekový program: Tattoo - Tattoo - Acrobat - Acrobat - Altima - Altima, nasledovaný druhým antirezistentným programom, variant č.4 – postrekový program: Galben - Galben - Bravo - Bravo - Altima - Altima. Až za nimi sa umiestnil klasický postrekový program – variant č. 3 a tesne variant č.2 – najlacnejší postrekový program s prípravkom Novozir MN 80.

Ďalším, pre pestovateľa najdôležitejším kritériom je výška dosiahnutých úrod a výskyt napadnutých hľúz po zbere, kde sa najlepšie prejaví účinnosť použitého fungicídu. Po porovnaní priemerných dosiahnutých úrod za štyri roky (Graf č.2) opäť najlepšie výsledky dosiahol variant č.5 - postrekový program: Tattoo - Tattoo - Acrobat MZ - Acrobat MZ - Altima 500 SC – Altima 500 SC, nasledovaný variantom č.2 – Novozir MN 80 a druhým antirezistentným programom. Stimulačný účinok mancozebu na výšku dosiahnutých úrod je známy už dávno a tento výsledok nám to len potvrdil.

Na výške dosiahnutých úrod sa veľmi výrazne prejavil aj vplyv rezistencie odrody. Kým u náchylnej odrody Impala a teraz už aj Alva predstavovalo zvýšenie dosiahnutých úrod oproti neošetrovanej kontrole nárast o 24 až 48% - Impala, resp. 21 až 60% - Alva, tak pri odolnejšej odrode Korela sa aplikácia postrekových programov prejavila nižším zvýšením úrod - od 23 do 31%. Potvrdilo sa, že citlivejšie odrody sú veľmi závislé na správnej a včasnej chemickej ochrane. Preto pri praktickom pestovaní je vždy dôležité poznať stupeň odolnosti pestovanej odrody.

Hodnotenie napadnutia hľúz sme robili počas celého skladovacieho obdobia vo viacerých termínoch od jesene do jari. V jesennom termíne bol hodnotený výskyt mokrej hniloby a plesne zemiakovej, v zimnom a jarnom termíne hodnotenia boli ešte zvlášť hodnotené suché hniloby. Celkové napadnutie sme potom vypočítali ako súčet napadnutí v jednotlivých termínoch hodnotenia – Graf č.3. Vo všetkých sledovaných rokoch, ako aj v priemere za štyri roky mali najnižšie napadnutie hľúz oba “antirezistentné” postrekové programy – varianty č.4 a č.5. Extrémne vysoké napadnutie hľúz bolo v roku 1999, keď sa po prvýkrát objavili nové agresívnejšie izoláty plesne zemiakovej a bola prelomená rezistencia odrody Alva. Najnižšie napadnutie bolo pozorované v roku 2002. Jednoznačne najlepšie bol v týchto našich pokusoch vyhodnotený postrekový program č. 5 - Tattoo - Tattoo - Acrobat - Acrobat - Altima – Altima, u ktorého v rámci jednotlivých ročníkov bola aj štatistická preukaznosť výsledkov potvrdená. Dosiahol najlepšie výsledky ako pri hodnotení fungicídnej účinnosti, tak aj pri hodnotení výšky dosiahnutých úrod, či výskyte napadnutých hľúz po zbere.

Pre zaujímavosť uvediem aj zhodnotenie ekonomickej efektívnosti V tabuľke počítame s nasledovnými údajmi:

A – cena prípravkov postrekového programu na jeden hektár, keď za základ ceny prípravkov bol použitý cenník prípravkov firmy Slovsolanum pre rok 2002

B – priemerné zvýšenie úrody v t.ha-1

C – cena nadprodukcie oproti kontrole pri realizačnej cene 5 000.- Sk.t-1, čo je minimálna cena, pretože pri produkcii sadiva je realizačná cena výrazne vyššia.

D – finančný efekt po odpočítaní nákladov na fungicídy v Sk.ha-1 (C – A)

Tabuľka č.2 – Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti

Variant / Odroda A (Sk) B (t.ha-1) C (Sk) D (Sk)
Impala        
2 1 896.- 10,14 50 700.- 48 804.-
3 4 822.- 6,33 31 650.- 26 828.-
4 6 530.- 6,93 34 650.- 28 120.-
5 7 820.- 12,64 63 200.- 55 380.-
Korela        
2 1 896.- 9,59 47 950.- 46 054.-
3 4 822.- 9,21 46 050.- 41 228.-
4 6 530.- 7,24 36 200.- 29 670.-
5 7 820.- 9,72 48 600.- 40 780.-
Alva        
2 1 896.- 8,40 42 000.- 40 104.-
3 4 822.- 5,27 26 350.- 21 528.-
4 6 530.- 6,79 33 950.- 27 420.-
5 7 820.- 14,48 72 400.- 64 580.-

Pre zjednodušenie výpočtu sme nezapočítavali cenu traktorových prác, ktorá bola u všetkých variantov rovnaká. Z uvedených výsledkov vidíme, že chemická ochrana bola v každom prípade ekonomicky vysoko efektívna. Postrekové programy s kombináciou systémových a kontaktných prípravkov sú bezpečnejšie a napriek vyšším nákladom ekonomicky veľmi zaujímavé. Najlepšie hodnotený variant č. 5 s prípravkom Tattoo má síce najvyššie náklady pri aplikácii, ale finančný efekt tejto aplikácie je hlavne pri náchylných odrodách veľmi zaujímavý.

Týmito výsledkami sa potvrdili tvrdenia viacerých autorov (Duvauchelle, 1996, Geddens, 2002, Forišeková 2002), že prípravky s novým spôsobom účinku sú efektívnejšie pri potláčaní napadnutia ako klasické, kde sa môže prejaviť negatívny vplyv rezistencie na účinné látky. Podobne boli v ďalších pokusoch hodnotené aj prípravky Casoar a Melody Fit, ktoré takisto v postrekových programoch dosahovali lepšie výsledky ako dlhoročne používané klasické postrekové programy. Ani testovanie izolátov plesne zemiakovej na výskyt rezistencie na účinné látky týchto prípravkov zatiaľ nepotvrdilo taký výskyt.

Na základe našich viacročných výsledkov z pokusov, ktoré sa zaoberali problematikou ochrany proti plesni zemiakovej z hľadiska výberu vhodného postrekového programu, správneho termínu aplikácie, ako aj spoznaním tohoto patogéna, môžeme vyvodiť nasledovné závery:

Základom úspechu v boji proti plesni zemiakovej v praxi je:

 • Používanie certifikovaného sadiva, ktoré v predošlom roku nebolo napadnuté plesňou zemiakovou.
 • Vhodný výber pozemku, rotácia plodín, nezahusťovanie porastov, kvalitná agrotechnika.
 • Správny termín prvého ošetrenia pred nástupom infekcie.
 • Kvalitne vykonané ošetrenie (funkčnosť dýz, dostatok postrekovej kvapaliny na zmáčanie celej rastliny, dodržanie dávok, interval ošetrenia, prejazdová rýchlosť).
 • Postrekové programy je potrebné prispôsobiť infekčnému tlaku plesne, stavu vývoja vegetácie, ako aj predpokladanému priebehu počasia.
 • V súčasnosti existuje široký sortiment prípravkov na ochranu proti plesni zemiakovej s vyrovnaným účinkom, preto je možný výber prípravkov s rôznym spôsobom účinku a s rôznou cenou podľa finančných možností jednotlivých pestovateľov.
 • Štúdium výskytu rezistencie izolátov plesne zemiakovej na fenylamidy potvrdilo rozšírenie rezistentných izolátov a preto je potrebné prípravky tejto skupiny používať veľmi obozretne, dodržiavať zásady antirezistentnej stratégie.
 • Chrániť hľuzy pred prechodom plesne zo stonky a napadnuté porasty včas desikovať.

Len pri dodržaní týchto zásad môže pestovateľ očakávať vysokú úrodu kvalitných zemiakov a ekonomické zhodnotenie svojej celoročnej práce.

Obr. 1 – Pleseň zemiaková na liste
Obr. 2 – Pleseň zemiaková na stonke

 

Obr. 3 – Pleseň zemiaková na hľuze

Graf č. 1 – Priemerné výsledky hodnotenia stupňa napadnutia porastu v rokoch 1999 – 2002

Graf č. 2 – Priemerné dosiahnuté úrody v rokoch 1999 – 2002

Graf č. 3 – Hodnotenie napadnutia hľúz po skladovaní – priemerné hodnoty za roky 1999 - 2002 (skladovacie obdobie september – marec)

Vystavené 2. 5. 2003

Autor textu: Ing. Kvetoslava Forišeková