logo VURV
CSPV-VÚRV

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
tel.: 033/ 77 223 11
fax: 033/ 77 263 06
e-mail: Mária Sekerková, Ing.
 


 

Úrodu repky olejky treba zabezpečiť dokonalou ochranou proti škodlivým činiteľom

Pestovanie repky olejky je náročný proces, ktorý vyžaduje pre zabezpečenie dobrých úrod aj vstupy v podobe ošetrení proti škodlivým činiteľom.
Každý vegetačný rok sa vyznačuje rôznym priebehom počasia, čo nesporne ovplyvňuje aj výskyt škodlivých činiteľov.
Ďalším faktorom, ktorý podmieňuje intenzitu výskytu škodcov a chorôb je zdroj, na ktorom prežívajú. K takýmto zdrojom patria neošetrené výdrvy, rôzne kapustovité buriny, ktoré tvoria akýsi zelený most pre prežívajúcich škodcov a choroby.
Atypický priebeh počasia na jeseň a v zime 2006/07 vytvoril aj kladné, ale viac záporné podmienky pre rast a vývoj repky.
Klady: – aj neskoršie povzchádzané repky dorástli.
Zápory: – vytvorenie podmienok pre parazitáciu chorôb takmer cez celé zimné obdobie
– predlžovanie rastu repiek
– v súčasnej dobe sú na mnohých repkách už vytvorené aj kvetné pupene.
Rozhodujúce pre ošetrovanie repky po otvorení jari budú podrobné prehliadky porastov a podľa ich vývojovej fázy sa rozhodnúť pre ďalšie kroky.
Pri prehliadkach som zistila aj porasty repiek, ktoré mali v súčasnej dobe 4–5 listov (dobre vyvinutých). Tu by som odporučila samozrejme okrem prihnojenia, pokiaľ je to súvislý porast podporiť štart rastu repky aplikáciou Atoniku 0,6 l.ha-1.
Okrem prihnojenia a ošetrovania proti burinám bude treba hneď po oteplení (teplota cez deň 8–9°C, nočné teploty neklesajú pod 3–5°C a teplota pôdy je už tiež okolo 3–5°C) sledovať aj výskyt krytonosov – repkového a štvorzubového. Vzhľadom k tomu, že už som na mnohých porastoch našla kvetné puky je treba si dávať pozor už aj na výskyt blyskáčika repkového.
Odporúčame ošetrenie proti týmto škodcom po dosiahnutí prahu hospodárskej škodlivosti ak sa na žltej lepovej doštičke, alebo v miske (ak ju máme umiestnenú v porastoch) za dva až tri dni objaví okolo 10–15 dospelých jedincov obidvoch krytonosov. Ošetrenie proti týmto škodcom je najúčinnejšie vtedy, keď ešte nie sú vyliahnuté larvy zavŕtané v stonkách. Insekticídy: Nurelle D – 0,6 l.ha-1, Karate Zeon 5 SC – 0,15 l.ha-1, Decis EW 50 – 0,15 l.ha-1, Calypso 480 SC – 0,2 l.ha-1, Talstar 10 EC – 0,1 l.ha-1.
V období, kedy repky dosahujú výšku nad 30 cm (čo v mnohých prípadoch je už v súčasnej dobe), vzhľadom na silný infekčný tlak chorôb, ako Fomová hniloba, Čerň repková, primárna infekcia Bielou hnilobou a tiež na podporu vyrovnania vetvenia repky aplikovať fungicídy s morforegulačnými účinkami: Horizon 250 EW – 1,0 l.ha-1, Caramba 1,2–1,5 l.ha-1 a fungicíd Orius 25 EW – 1,0 l.ha-1.
Fungicídne ošetrenie proti týmto chorobám odporúčame aplikovať aj v termíne začiatku opadu kvetných lupeňov.
V období, kedy repka začína kvitnúť je potrebné venovať pozornosť ďalším škodcom šešúľ – Byľomor a Krytonos šešuľový.
Výskyt a masový nálet byľomora (malý komárik), je podmienený teplotou vzduchu. V prípade, že je aj cez obed slnečno, ale chladno byľomor sa objavuje až vtedy, keď je vzduch dostatočne prehriaty a hneď kladie vajíčka do šešúľ. Krytonos sa objavuje aj keď je mierne chladnejšie.
Ošetrenie proti týmto škodcom je nevyhnutné hneď v období, kedy ich nájdeme na poli: krytonos šešulový – 1 dospelého chrobáka na 1 rastlinu, byľomor kelový – 1 samičku na 4 kvetenstvá.
Ošetrenie: Karate Zeon 0,15 l.ha-1, Decis EW – 0,15 l.ha-1.
Že je ošetrenie proti škodlivým činiteľom nevyhnutné sa mal možnosť každý presvedčiť už aj na vlastných poliach. Z našich pokusov, založených v Borovciach pri Piešťanoch sme zaznamenali nasledovný vývoj úrod po variantne riešenej ochrane.

Variant

Dávka (l.ha-1)

Úroda (t.ha-1)

Decis EW – 50

0,15

1,85

Decis EW 50 + Nurelle D + Karate Zeon 5 SC

0,15 + 0,6 + 0,15

2,70

Nurelle D + Decis EW 50 + Nurelle D + Calypso 480 SC + Karate Zeon 5 SC

0,4 + 0,15 + 0,2 + 0,6 + 0,15

3,94

Nurelle D + Decis EW 50 + Nurelle D + Calypso 480 SC + Karate Zeon 5 SC + Horizon 250 EW + Caramba

0,4 + 0,15 + 0,2 + 0,6 + 0,15 + 0,7 + 1,2

5,33

 

Vystavenie: 28.2. 2007

Autor textu : Ing. Mária Sekerková, CSc.