Selekt a.s., Bučany

SPU Nitra, Katedra ochrany rastlín


 
 

Stav porastov ozimných obilnín na jar v ročníku 2001/2002

Výskyt Microdochium (Fusarium) nivale a zunčavky jačmennej na vzorkách ozimnej pšenice z dvoch lokalít Trnavského kraja (marec – apríl 2002)

Lokalita Odroda
Termín sejby
Škodlivý činiteľ Napadnutie (%)
Rastliny Odnože
Abrahám Brea
28. 9.
Zunčavka jačmenná 63,00 27,73
M. nivale 23,33 6,72
Majcichov Arida
27. 9.
Zunčavka jačmenná 93,33 41,50
M. nivale 53,85 28,94
Zerda
3. 10.
Zunčavka jačmenná 80,00 38,54

Autori textu: Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., Ing. Kamil Hudec, PhD.