Selekt a.s., Bučany

SPU Nitra, Katedra ochrany rastlín


 
 

Stav porastov ozimných obilnín na jar v ročníku 2001/2002

Autori textu: Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., Ing. Kamil Hudec, PhD.