Logo VUZ
Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Najčastejšie choroby a škodcovia hlúbovej zeleniny

Hlúbová zelenina predstavuje v našich podmienkach jednu s najdôležitejších skupín pestovanej zeleniny. Má mnohostranné využitie na kunzum v čerstvom stave, kuchynské spracovanie, konzervovanie i na skladovanie. Preto je potrebné dopestovať kvalitnú zeleninu bez poškodenia chorobami a škodcami. Ochrana proti chorobám a škodcom sa musí vykonávať včas, treba pri nej dodržiavať ochranné lehoty. Dôležitá je tiež správna diagnostika škodlivého činiteľa.

Hlúbovú zeleninu najčastejšie napádajú:

Kvetárka kapustováDelia brassicae. Je dvojkrídly hmyz z čeľade muchovitých. Silne poškodzuje rastliny skorých odrôd kapusty, karfiolu, kalerábu a reďkovky, rastliny zostanú zakrpatené, vädnú, žltnú a postupne hynú. Mucha je dlhá asi 6 mm, tvorí tri generácie. Prezimujú kukly. Najväčšie škody spôsobujú larvy, ktoré žerú v pletivách rastlín. Je treba ničiť burinu z čeľade bôbovitých, pôdu dezinfikovať prípravkami podľa tabuľky č. 1, môžeme tiež použiť zálievku rastlín.

Mlynárik kapustovýPieris brassicae. Je motýľ z čeľade mlynárikovitých, patrí medzi najväčších škodcov kapustovej zeleniny. Mladé húsenice žerú na spodnej strane listov. Pri väčšom výskyte zostanú z listov iba hrubšie žilnatiny. Prezimujú kukly. Je potrebné ničiť burinu z čeľade bôbovitých. Na poliach použiť prípravky po objavení sa húseníc podľa tabuľky č. 2 a 3.

Mora kapustováMamestra brassicae. Je motýľ z čeľade morovitých. Húsenice žerú v hlávkach a znečisťujú ich svojimi výlučkami. Vytvárajú nepravidelné otvory a chodbičky medzi listami. Motýľ je 20 mm dlhý popolavohnedý. Húsenica je dlhá 40 mm zelená neskôr hnedá. Prezimujú kukly v pôde. Pozberové zvyšky je potrebné hlboko zaorať, čím sa ničia kukly a vajíčka. V prípade potreby robíme postrek prípravkami podľa tabuľky č. 3.

SkočkyPhyllopreta. Je to drobný hmyz z radu chrobákov. Sú značne rozšírené a robia veľké škody. Najčastejšie sa vyskytuje skočka kapustová – Ph. nemorum, skočka poľná – Ph. undulata a skočka čierna – Ph. atra. Chrobáky vyhrýzajú v listoch otvory, poškodzujú aj klíčne listy. Silne poškodené kultúry zaostávajú v raste a veľmi často hynú. Najčastejšie poškodzujú kapustu, kel, kaleráb, karfiol, tiež reďkovku a reďkev. Je potrebné ničiť burinu z čeľade bôbovitých a striekať prípravkami podľa tabuľky č. 4. Vhodné je  postrek o 7 dní opakovať.

Strapky Thrips angusticeps. Objavujú sa za teplého a suchého počasia 1 mm dlhé šíhle nažltlé larvy. Intenzívnym saním rastlín spôsobujú strieborné škvrny, kde následne vznikajú deformácie. Kapustová zelenina sa tak stáva nepredajná. Dospelý hmyz prezimuje v pôde. Môžu sa vyskytovať v skleníku i na poli. Proti strapkám použijeme Actellic 50 EC podľa tabuľky č. 5.

Voška kapustováBrevicoryne brassicae. Je hmyz z radu rovnakokrídlovcov, z čeľade voškovitých. Je to nebezpečný škodca kapustovej zeleniny a známy prenášač vírusov. Silne napadnuté kapustovité rastliny majú zvinuté listy, nevytvárajú hlávky, alebo sú deformované a nevyvinuté. Prezimujú vajíčka v pôde. Počas vegetácie sa rozmnožujú živorodne. Po zbere úrody je potrebné zvyšky hlboko zaorať. Dobré výsledky pri likvidácii škodcu sa dosahujú morením priesad. V prípade potreby je treba striekať prípravkami podľa tabuľky č. 6. Do roztoku je potrebné pridávať prípravky zvyšujúce priľnavosť.

Najčastejšie ochorenia hlúbovej zeleniny:

Hubové choroby sadeníc. Do tejto skupiny môžeme zahrnúť ochorenie padanie klíčiacich rastlín Olpidium brassicae. Na báze stoniek sa tvoria vodnaté škvrny. Stonka v tomto mieste tmavne, semenáčiky vädnú a skláňajú sa. Silne napadnuté semenáčiky hynú. Huba prezimuje na rastlinných zvyškoch v pôde vo forme zimných výtrusov.

Perenospora kapustováPerenospora brassicae. Na listoch sa objavujú belavé škvrny. Silnejšie napadnuté semenáčiky hynú. Huba prezimuje v stave podhubia na listoch z čeľade bôbovitých. Choroba sa vyskytuje v skleníkoch i na poli.

Pleseň siváBotrytis cinerea. Príčinou choroby je huba plesnivka sivá. Okrem kapusty sa vyskytuje tiež na šaláte, uhorkách, rajčiaku a fazuli. Napáda najmä neskorú kapustu na poli i priesady. Vytvára vodnaté hnilobné škvrny so sivým povlakom, ktoré hnijú a rozpadávajú sa celé hlávky kapusty.

Skleróciová hnilobaSclerotínia sclerotiorum. Chorobu spôsobuje huba hľuznatka obyčajná. Okrem kapustovej zeleniny napáda tiež fazuľu, rajčiak, uhorku, mrkvu, petržlen. Na napadnutých miestach vznikajú mokré hnilobné škvrny s bielym vatovitým povlakom. Prezimujú sklerócie v pôde.

Proti spomenutým hubovitým chorobám používame prípravky podľa tabuľky č. 7.

Kvetárka kapustová tab. č. 1

Prípravok

Spôsob účinku

Koncentrácia v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

Poznámky

Basudin 600 EW

hĺbkový

0,1

10 ml

0,5

14

zálievka 14 dní po vysadení

Diazol 60 EC

Diazol 50 EW

Basudin 10G

hĺbkový

   

1 g na bežný meter riadku

AT

granulované prípravky

Basudin 10 G

Sumithion Super

hĺbkový

0,1

10 ml

1 l

14

zálievka 14 dní po vysadení

Sumithion Super

hĺbkový

0,05–0,1

5 – 10 ml

0,75 l

14

krátko po vzídení v porastoch reďkovky

 

Mlynárik kapustový tab. č. 2

Prípravok

Spôsob účinku

Koncentrácia v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

Biobit FC

požerový

0,25

25 ml

0,75 – 1,5 l

AT

Biobit WP

0,15

15 g

0,4 – 0,75 kg

AT

Dimecron 50 SCW

systémový

0,1

10 ml

 

14

Dimilin 48 SC

kontaktný

0,025

2,5 ml

0,15 l

14

Nomolt 15 SC

kontaktný

0,06

6 ml

0,4 l

14

Mlynárik kapustový a mora kapustová tab. č. 3

Prípravok

Spôsob účinku

Koncentrácia v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

AgrEvo koncentrát

kontaktný

 

50 ml

 

7

Decis 2,5 Ec

0,05

5 ml

0,3 l

7

Decis EW 50

0,025

2,5 ml

0,15 l

7

Decis 25 Flow

0,05

5 ml

0,3 l

7

Delta Plus 5 EC

0,025

2,5 ml

0,15 l

AT

AgrEvo zelenina

kontaktný

mechanický rozprašovač

   

1

Consult 100 EC

kontaktný

0,04

4 ml

0,25 l

21

Karate 2,5 EC

kontaktný

0,06

6 ml

0,4 l

14

Karate 2,5 WG

0,06

6 g

0,3 kg

14

Vaztak 10 EC

kontaktný

0,03

3 ml

0,2 l

10

Vaztak 10 SC

10

 

 

Skočky tab. č. 4

Prípravok

Spôsob účinku

Koncentr.

v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

Poznámky

AgrEvo koncentrát

kontaktný

 

50 ml

 

7

 

Decis 2,5EC

0,05

5 ml

0,3 l

AT

 

Decis EW50

0,025

2,5 ml

0,15 l

7

 

Decis 25Flow

0,05

5 ml

0,3 l

AT

 

Delta Plus 5EC

0,025

2,5 ml

0,15 l

AT

 

Basudin 600 EW

hĺbkový

0,1

10 ml

0,5 l

14

 

Diazol 60 EC

14

 

Diazol 50EW

14

 

Dimecron 50 SCW

systémový

0,1

10 ml

1 l

14

ZNJ

Karate 2,5EC

kontaktný

0,06

6 ml

 

AT

 

Karate2,5WG

0,06

6 g

0,3 kg

AT

 

Nurelle D

kontaktný

0,1

10 ml

0,6 l

14

 

Polytrin 200EC

kontaktný

0,025

2,5 ml

0,15 l

14

 

Orion 30EC

systémový

0,1

10 ml

0,6 l

14

 

Promet 400CS

systémový

   

50 ml/kg

AT

Morenie osiva

Zolone EC

hĺbkový

0,2

20 ml

 

AT

 

AgrEvo koncentrát

kontaktný

 

50 ml

 

7

na reďkovku

Actellic 50 EC

hĺbkový

0,15 – 0,2

15–20 ml

2 l

7

 

Strapky tab. č. 5

Prípravok

Spôsob účinku

Koncentrácia v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

Actellic 50 EC

hĺbkový

0,15 – 0,2

15 – 20 ml

2 l

7

 

Voška kapustová tab. č. 6

Prípravok

Spôsob účinku

Koncen

trácia v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

Poznámka

Aztec

systémový

0,05

5 ml

0,3 l

14

+ Citowett 0,1%

Basudin 600EW

hĺbkový

0,1

10 ml

0,6 l

14

 

Diazol 50EW

0,1

10 ml

0,6 l

14

 

Bi 58 EC

systémový

0,15 – 0,2

15 – 20 ml

0,9 – 1,2 l

21

 

Cyper Extra

kontaktný

0,05

5 ml

0,25 l

AT

 

Cyper Extra NC

AT

 

Dimecron 50SCW

systémový

0,1

10 ml

0,3 l

14

ZNJ

Chess 25WP

systémový

0,13

13 g

0,8 kg

14

 

Karate 2,5WG

kontaktný

0,6

6 g

0,3 kg

14

 

Orion 30EC

systémový

0,1

10 ml

0,6 l

14

 

Pirimor 25WG

hĺbkový

0,1 – 0,15

15 – 15g

 

3

 

Polytrin 200EC

kontaktný

0,025

2,5ml

0,15 l

14

 

Reldan 40 EC

kontaktný

0,125

12,5 ml

0,75 l

14

 

 

Hubové choroby sadeníc tab. č. 7

Prípravok

Spôsob účinku

Koncentrácia v %

Dávka na 10 l vody

Dávka na ha

Čakacia lehota v dňoch

Ridomil MZ 72 WP

systémový + kontaktný

0,1

10 g

 

AT

Ridomil Plus 48 WP

0,1

10 g

 

AT

Pri ošetrovaní kapustovej zeleniny je potrebné pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo ( napr. Citowett – 0,01 % )


Vystavené: 19.7. 2006

Autor textu : Ing. Alžbeta Viteková