Untitled Document
  AGROVITA  

Späť
Ochráňte svoje obilniny efektívne prípravkami MA AGROVITA SLOVAKIA (vystavené 3.4.2014)
Stimulácia a výživa obilnín počas vegetácie prípravkami spoločnosti ASRA (vystavené 3.4.2014)
Prerušte cyklus bielej hniloby tam, kde začína - v pôde! (vystavené 3.4.2014)
Zemiakárska a zeleninárska sezóna 2014 so spoločnosťou ASRA (vystavené 3.4.2014)
Zeleninárska sezóna 2014 so spoločnosťou MA AGROVITA SLOVAKIA (vystavené 3.4.2014)
MAVRIK 2 F – blyskáčiky vyrieši, včely poteší... (vystavené 27.3.2014)
KLIK T - vysokoúčinné a ekonomicky efektívne riešenie herbicídnej ochrany kukurice (vystavené 27.3.2014)
Ochrana ovocných drevín prípravkami firmy MA Agrovita Slovakia (vystavené 25.3.2014)
Ochrana ovocných drevín prípravkami firmy ASRA (vystavené 25.3.2014)
Komplexná ochrana slnečnice prípravkami spoločnosti MA Agrovita Slovakia (vystavené 25.3.2014)
Ošetrenie repky olejnej prípravkami spoločnosti ASRA (vystavené 20.3.2014)
Intenzívne pestovanie repky olejnej (vystavené 20.3.2014)
Ponuka spoločnosti ASRA pre ošetrenie obilnín v roku 2014 (vystavené 18.3.2014)
Základné ošetrenie obilnín na jar (vystavené 18.3.2014)
Aplikácia AQ 10 na jeseň proti múčnatke viniča (vystavené 30.9.2013)
Starostlivosť o porasty obilnín na jeseň (vystavené 30.9.2013)
Ošetrujte porasty repky olejnej efektívne... (vystavené 30.9.2013)
Objavili ste v porastoch kukurice kukuričiara alebo vijačku? (vystavené 12.7.2013)
Jesenné ošetrenie ozimných obilnín (vystavené 27.9.2012)
Riešenie kalamitného výskytu roztočca chmeľového v cukrovej repe (vystavené 6.9.2012)
Užitočné možnosti aplikácie prípravku Contans WG (vystavené 28.8.2012)
Jesenné ošetrenie porastov repky olejnej prípravkami z ponuky AGROVITY (vystavené 31.7.2012)
Akcia AGROVITY na predzberové ošetrenie obilnín, olejnín, strukovín a na herbicídne ošetrenie strnísk (vystavené 25.7.2012)
Fungicídna ochrana a listová výživa slnečnice (vystavené 8.6.2012)
Predzberové ošetrenie porastov repky olejnej a ošetrenie strnísk po zbere repky (vystavené 6.6.2012)
Informačný servis pre pestovateľov obilnín II. (vystavené 22.5.2012)
Informačný servis k ochrane cukrovej repy (vystavené 22.5.2012)
Informačný servis k ochrane viniča (vystavené 16.5.2012)
Fungicídna ochrana obilnín prípravkami AGROVITA v priebehu vegetácie (vystavené 10.5.2012)
Informačný servis pre pestovateľov zemiakov (vystavené 17.4.2012)
Informačný servis pre pestovateľov repky olejnej (vystavené 17.4.2012)
Informačný servis pre pestovateľov obilnín (vystavené 10.4.2012)
Informačný servis pre pestovateľov slnečnice (vystavené 10.4.2012)
Informačný servis pre pestovateľov ovocných drevín (vystavené 2.4.2012)
Informačný servis pre pestovateľov zeleniny (vystavené 2.4.2012)
Informačný servis pre pestovateľov kukurice (vystavené 26.3.2012)
Jarný štart repky olejnej prípravkami firmy AGROVITA (vystavené 15.3.2012)
Komplexná ochrana strukovín prípravkami firmy AGROVITA (vystavené 12.3.2012)
Jesenné ošetrenie lesných sadeníc (vystavené 9.9.2011)
Jesenné ošetrenie repky olejnej úspornými balíkmi od AGROVITY – základ pre dobrý štart a prezimovanie porastov (vystavené 8.8.2011)
Ochrana viniča proti peronospóre v letných mesiacoch (vystavené 6.7.2011)
Fungicídna ochrana úborov slnečnice (vystavené 30.6.2011)
Ošetrenie porastov repky olejnej pred zberom a ošetrenie strnísk po zbere repky (vystavené 7.6.2011)
Užitočné riešenia vo fungicídnej ochrane slnečnice (vystavené 3.6.2011)
Ochrana viniča (vystavené 23.5.2011)
Postemergentné herbicídne ošetrenie kukurice (vystavené 20.5.2011)
Fungicídna ochrana obilnín v závere sezóny (vystavené 16.5.2011)
Fungicídna ochrana obilnín prípravkami AGROVITA v priebehu vegetácie (vystavené 18.4.2011)
MAVRIK 2 F - bezpečný pre včely, razantný voči škodcom v repke olejnej a v horčici (vystavené 14.4.2011)
Komplexná ochrana ovocných drevín (vystavené 11.4.2011)
Komplexná ochrana slnečnice prípravkami firmy AGROVITA (vystavené 4.4.2011)
CLICK PLUS - vysokoúčinné a ekonomicky efektívne riešenie herbicídnej ochrany kukurice (vystavené 4.4.2011)
UNICUM - stimulátor rastu a imunity rastlín (vystavené 28.3.2011)
Prípravky spoločnosti AGROVITA pre pestovateľov zeleniny (vystavené 28.3.2011)
Ochrana zemiakov prípravkami firmy AGROVITA (vystavené 28.3.2011)
Investovať do intenzívneho pestovania repky sa oplatí... (vystavené 22.3.2011)
Komplexná herbicídna ochrana cukrovej repy (vystavené 22.3.2011)
Komplexné ošetrenie obilnín v úvode sezóny (vystavené 9.3.2011)
Komplexná ochrana strukovín prípravkami firmy AGROVITA (vystavené 28.2.2011)
Jesenné ošetrenie ozimných obilnín – skoré vyradenie burín (vystavené 28.9.2010)
Jesenné ošetrenie lesných sadeníc – príprava na ich dobré prezimovanie (vystavené 3.9.2010)
Nestihli ste ošetriť repku olejnú proti burinám preemergentne? (vystavené 3.9.2010)
Užitočné riešenia pre kvalitný zber slnečnice (vystavené 30.8.2010)
Ochrana porastov cukrovej repy (vystavené 8.7.2010)
Ošetrite strniská repky napadnuté bielou hnilobou prípravkom CONTANS WG - mimoriadny informačný servis pre pestovateľov repky (vystavené 1.7.2010)
Odporučenie agrovity v ochrane viniča proti kalamitnému výskytu peronospóry - mimoriadny informačný servis (vystavené 23.6.2010)
Predzberové ošetrenie porastov repky olejnej a ošetrenie strnísk po zbere repky (vystavené 10.6.2010)
Komplexná fungicídna ochrana slnečnice s dôrazom na bielu hnilobu (vystavené 8.6.2010)
Ochrana viniča proti hmyzím škodcom (vystavené 7.6.2010)
Fungicídna ochrana obilnín v závere vegetácie (vystavené 20.5.2010)
Efektívne a hospodárne systémy ošetrenia fungicídmi (vystavené 19.4.2010)
MAVRIK 2F - bezpečný pre včely, razantný voči škodcom (vystavené 13.4.2010)
Pre pestovateľov ovocných drevín (vystavené 13.4.2010)
Ochrana zemiakov prípravkami firmy Agrovita (vystavené 6.4.2010)
Pestujme repku olejnú intenzívne a ekonomicky výhodne (vystavené 24.3.2010)
Komplexná ochrana slnečnice prípravkami firmy Agrovita (vystavené 22.3.2010)
CLICK PLUS - základ herbicídnej ochrany kukurice (vystavené 22.3.2010)
Informácia o aplikácia prípravkov Agrovita v TM (vystavené 16.3.2010)
Komplexná herbicídna ochrana cukrovej repy (vystavené 16.3.2010)
Ošetrite a pripravte lesné sadenice na dobré prezimovanie (vystavené 21.9.2009)
Užitočné riešenia pre kvalitný zber slnečnice (vystavené 20.8.2009)
Jesenná ochrana repky olejnej (vystavené 18.8.2009)
Ochrana porastov cukrovej repy (vystavené 3.7.2009)
Fungicídna ochrana slnečnice proti chorobám úborov (vystavené 16.6.2009)
Ochrana viniča prípravkami firmy Agrovita (vystavené 29.5.2009)
Predzberové ošetrenie porastov repky a ošetrenie strnísk (vystavené 28.5.2009)
Fungicídny prípravok proti chorobám listov a klasov obilnín s vynikajúcim účinkom proti klasovým fuzáriám a chorobám úborov slnečnice (vystavené 15.5.2009)
Ochrana obilnín proti hubovitým chorobám (vystavené 15.5.2009)
Fungicídna ochrana slnečnice (vystavené 30.4.2009)
Chcete zvýšiť zastúpenie olejnín v osevnom postupe? Máte problémy s bielou hnilobou v olejninách?
Ochrana obilnín proti hubovitým chorobám
Komplexná ochrana cukrovej repy
Herbicídna ochrana kukurice siatej
Fungicídna ochrana slnečnice proti chorobám úborov
Pre pestovateľov ovocných drevín a viniča
Efektívna ochrana zemiakov
Ochrana a výživa viniča
Efektívne zníženie predzberových a zberových strát olejnín a strukovín
AGROSTIM FORTE na chemickú prebierku plodov jabloní
Fungicídna novinka na ochranu viniča proti peronospóre FLOWBRIX
Jarné ošetrenie repky ozimnej
Fungicídna ochrana slnečnice
Fungicídna novinka v obilninách ZAMIR 40 EW
Komplexná ochrana slnečnice prípravkami firmy Agrovita