Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry:

Regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry

 • Bratislava, Krížna 52,821 08 Bratislava , tel.: 02/50215253,02/55422098,
 • Trnava, Vajanského 22, P.O.BOX 50, 917 01 Trnava, tel.: 033/5516825, 033/5511159, 033/5516161, 033/5511544,
 • Nitra, Akademická , Priečinok S, 94901 Nitra, tel.: 037/6536734, 037/6582351,
 • Trenčín, Nám. Svätej Anny 7, 91150 Trenčín, tel.: 032/6582456, 032/6522061,
 • Žilina, Bôrická cesta 103, 01 001 Žilina, tel.: 041/7635527, 041/5006404, 041/7233222, 041/7235730, 041/7233479,
 • Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 97401 Banská Bystrica, tel.: 048/4306483,
 • Košice, Popradská 78, 04182 Košice, tel.: 055/6425597, 055/6425680, 055/6425587,
 • Prešov, Masarykova 10, 08072 Prešov, tel.: 51/7720627, 051/7731371

 

Kontaktné miesta Pôdohospodárskej platobnej agentúry

 • Nitra, Štefánikova tr.88, 949 01 Nitra, e-mail: mpnr@xcom.sk, tel.: 037/6525044, 0376523273 /fax/,
 • Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany, e-mail: mpto@xcom.sk, tel.: 038/5323503, 038/5225533 /fax/,
 • Senica, Hollého 750, 905 01 Senica, e mail, mpse@xcom.sk, tel.: 034/651243,034/6514051 /fax/,
 • Galanta, Mierové nám. 1, 925 01 Galanta, e-mail : mpga@xcom.sk , tel.: 031/7802033, 031/7805113 /fax/,
 • Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, e-mail mpds@xcom.sk, tel.: 031/5522140, 031/5522140 /fax/,
 • Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno, e mail: mpkn@xcom.sk, tel.: 035/7731280, 035/7731288,
 • Levice, Dopravná 14, 934 01 Levice, e-mail: mplv@xcom.sk, tel.: 036/6312389, 036/6225063,
 • Nové Zámky, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky, e-mail: mpnz@xcom.sk, tel.: 035/6428017, 035/6428008 /fax/,
 • Prievidza, Mariánska 6, 971 18 Prievidza, e-mail: mppd@xcom.sk, tel.: 046/5422174, 046/5422077, 046/5422174 /fax/,
 • Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, e-mail: mppb@xcom.sk, tel.: 042/4322729, 042/4321819, 042/4322729 /fax/,
 • Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen, e-mail: mpzv@xcom.sk , tel.: 045/5333691, 045/533324922/fax/,
 • Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, e-mail: mprs@xcom.sk, tel.: 047/5621541, 047/5621991, 047/5623781,
 • Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: mpbb@xcom.sk, tel.: 048/4146784, 048/4146809, 048/4146810 /fax/,
 • Veľký Krtíš, Banícka 14, 990 01 Veľký Krtíš, e-mail: mpvk@xcom.sk, tel.: 047/4830843, 047/4830885 /fax/,
 • Lučenec, Podjavorinskej 19, 984 44 Lučenec, e-mail: mplc@xcom.sk, tel.: 047/4321530, 047/4321531 /fax/,
 • Žiar nad Hronom, Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom, e-mail: mpzh@xcom.sk, tel.: 045/6733611, 045/6733317, 045/6724807 /fax/,
 • Čadca, Palárikova 95, 022 01 Čadca, e-mail: mpca@xcom.sk, tel.: 041/4321508, 041/4327818 /fax/,
 • Martin, Mudroňova 45, 036 01 Martin, e-mail: mpmt@xcom.sk, tel.: 043/4131624, 043/4135329 /fax/,
 • Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 35 Liptovský Mikuláš, e-mail: mplm@xcom.sk, tel.: 044/5522628, 044/5524744 /fax/,
 • Dolný Kubín, Radlinského 1716/46, 026 01 Dolný Kubín, e-mail:mpdk@xcom.sk, tel.: 043/5862425, 043/5863294 /fax/,
 • Michalovce, S. Chalupku 18,071 01 Michalovce, e-mail: mpmi@xcom.sk, tel.: 056/6441810, 056/6422153 /fax/, Rožňava, Šafárikova 71, 048 51 Rožňava, e-mail: mprv@xcom.sk, tel.: 058/7323390, 058/7321375, 058/7341812,
 • Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves, e-mail: mpsn@xcom.sk, tel.: 053/4422772, 053/4463811 /fax/, 053/4467757 /fax/,
 • Trebišov, Nám. mieru 1, 075 01 Trebišov, e-mail:mptv@xcom.sk, tel.:056/6722282, 056/6722287, 056/6723942 /fax/,
 • Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov, e-mail: mpbj@xcom.sk, tel.: 054/4724513, 054/4723105 /fax/,
 • Humenné, Mierová 4, 066 01 Humenné, e-mail: mphn@xcom.sk, tel.: 057/77522508, 057/7755760 /fax/,
 • Poprad, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad, e-mail: mppp@xcom.sk, tel.: 052/7723435, 052/7724065 /fax,
 • Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa, e-mail: mpsl@xcom.sk, tel.: 052/4323483, 052/4322627, 052/4321527 /fax/,
 • Vranov nad Topľou, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, e-mail: mpvv@xcom.sk, tel.: 057/4422564, 057/4423307, 057/4423743 /fax/,
 • Svidník, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, e-mail: mpsk@xcom.sk, tel.: 054/7521590, 054/7523025 /fax/

Vystavené 8. 3. 2004

Spracované z materiálov MP SR: Informačné centrum pre poradenstvo