Informácie pre poradcov

 
Späť
Experti pre pôdohospodárske poradenské služby
Zoznam expertov (vystavené 8.6.2010)
Dokumenty
Študijné materiály (príručky a listovky)
Informácie pre poradcov
pdf format Informácia 3/2010 - záznam z rokovania k prezentácii a verejnej oponentúre záverečnej správy riešeného projektu "Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi 2 PRV SR 2007-2013" (vystavené 8.6.2010)
pdf format Informácia 2/2010 - akreditácia vzdelávacích programov pre rok 2010 (vystavené 21.4.2010)
pdf format Informácia 1/2010 - harmonogram vzdelávania pôdohospodárskych poradcov na rok 2010 (vystavené 21.4.2010)
     
rok 2009
rok 2008