logo Agriinstitutu
A G R O I N Š T I T Ú T
ODBOR KOORDINÁCIE SIETE PORADENSKÝCH SLUŽIEB

Akademická 4
949 01 Nitra
Tel.: +421/037/7336746
E-mail: oksps@agroinst.sk
 

Elektronický slovník Európskej integrácie


Autori: Ing. Juraj Starinský, Ing. Ľubica Jagdwirthová