logo MPSR
Minsterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

 


Nové logo Európskej únie pre bioprodukty a biopotraviny

Od 1. júla 2010 vstupuje do platnosti nové logo ekologickej výroby Európskej únie na označovanie ekologických produktov (bioproduktov a biopotravín). Toto logo je súčasťou Nariadenia Komisie (ES) č. 271/2010.

Pozn. pravidlá používania slovenského grafického znaku ekologickej poľnohospodárskej výroby v zmysle zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe týmto nie sú dotknuté.

Vystavené 14.4.2010