logo Asparagus
ASPARAGUS, spol s r.o.
908 73 Veľke Leváre č.1135
e-mail: asparagus@asparagus.sk

 

Spoločnosť Asparagus s.r.o. rozšírila plochy biošpargle


Vedúci pobočky Imeľ, Ing. Norbert Novák

Asparagus s.r.o. so sídlom vo Veľkých Levároch sa zameriava na pestovanie špargle v systéme ekologického poľnohospodárstva. Špargľu pestujú v okolí Veľkých Levár (okres Malacky) na výmere cca 100 ha. Nová výsadba s celkovou výmerou 50 ha bola založená aj v blízkosti Imeľa, v okrese Komárno.

Špargľa (Asparagus officinalis L.) je trváca rastlina, ktorá sa pestuje na jednom stanovisku v priemere 8 rokov. Nadzemná časť rastliny v zime zamrzne, prezimuje koreň, nad ktorým je vegetačný vrchol. Špargľa vyžaduje teplejšie polohy a ľahké, piesočnaté pôdy. V okolí obce Imeľ boli na výsadbu vybraté piesočné pôdy na sprašiach. Hladina spodnej vody na pozemku je 1,2 m. Hodnota pH je v rozpätí od 6 až do takmer 8. Hoci odporúčané pH je 6,5 až 7, darí sa jej aj pri vyššom pH. Obsah humusu je 0,8-1,0 %. Pri výbere pozemku je dôležité, aby bol rovný a na otvorenom priestranstve. Špargľa je náročná na závlahu. Pri ekologickom spôsobe pestovania sa používa ako doplnková výhradne kvapková závlaha, pri inom type je riziko zmáčania listov a šírenia hubových chorôb.

Prípravu pôdy pred výsadbou sme začali na jeseň aplikáciou maštaľného hnoja v dávke 70 t.ha-1. Potom nasledovala stredná orba a rigolovanie. Ak je pozemok veľmi utužený, používa sa pred rigolovaním aj hĺbkové kyprenie, do 1 až 1,2 m. Zo živín je špargľa veľmi náročná na draslík. Na prihnojenie sme použili prípravok určený pre ekologické pestovanie s názvom Vinasse-Kali, v dávke 6 t.ha-1. Na jar sme pokračovali s prípravou pôdy 2 krát smykovaním. Potom sme do pôdy zapravili dusíkaté hnojivo s názvom TREON, v dávke 2 t.ha-1. Nasledovala úprava pôdy kompaktorom a pred samotnou výsadbou sme pozemok valcovali. Špargľu sme vysadili do sponu 2 x 0,30 m. Odporúčaná hĺbka výsadby je 0,18 až 0,22 m. Vysadili sme ju plytšie (0,18 m), čím dosiahneme skorší nástup vegetácie na jar a následne aj skorší termín zberu. Pri výsadbe je potrebné dbať na to, aby boli rady rovné, s maximálnou odchýlkou 50 až 80 mm. Na ich vymeranie sme použili nivelačné zariadenie. Nový porast sme sadili pomocou 2 traktorov, ktoré vyorali brázdu a do nej pracovníci sadzačom umiestnili sadenice. Na výsadbu sme nepoužili sadenice v kvalite bio, lebo sadeníc špargle v kvalite bio je v EÚ veľmi málo a sú okamžite rozpredané. Použili sme zatiaľ konvenčne dopestované, ale nemorené sadenice, s povolením od ÚKSÚP-u. Pestujeme skoré holandské hybridy, nosným je hybrid Gijnlim F1. Po výsadbe nasledovala inštalácia kvapkovej závlahy.

Obr. 2 Frézovanie a prihnojovanie mladého porastu biošpargle
Snímka: E. Nováková, archív Asparagus spol. s.r.o.

Starostlivosť o porast v priebehu vegetácie spočívala predovšetkým v eliminácii burín, chorôb a škodcov, spolu s prihnojovaním organickými hnojivami a závlahou.

Z burín sa v tejto oblasti vyskytuje napríklad portulaka, prstovka a láskavec. Na ochranu používame dvojriadkovú frézu. Pomocou frézy prikrývame buriny, ktoré majú výšku do 30 mm a zároveň aj prihnojujeme porast. Okrem toho sme v sezóne dvakrát robili ručnú okopávku.

Zo škodcov sa vyskytujú zajace, ktorým mladé výhonky špargle veľmi chutia. Z tohto dôvodu uvažujeme o zakúpení oplotenia. Okrem toho na porastoch škodí špargľovec obyčajný a špargľovec dvanásťbodkový. Na Slovensku je na ochranu v eko pestovaní povolený prípravok Vektafid A, ktorý účinkuje na vajíčka a mladé larvy. Na špargli škodia aj strapky a vošky, zatiaľ však nebolo potrebné robiť proti nim postrek. Z chorôb sa najčastejšie vyskytuje hrdza, na ochranu používame prípravky na bázy medi, napríklad Funguran alebo zo sírnatých prípravkov Kumulus. V jesennom období sa vo väčšej miere vyskytuje pleseň sivá, na ochranu sme aplikovali prípravok Trichomil.

Novú plochu špargle sme sadili v dvoch etapách, časť plochy s výmerou 34 ha sme vysadili na jar 2009, ďalších 16 ha na jar 2010. Z plochy vysadenej v roku 2009 sme špargľu už aj zberali. Porast sa pripravuje na zber už v jesennom období, pokiaľ to počasie dovolí. Najskôr sme ho pokosili na výšku O,10 až 0,12 m a potom zrotavátorovali. Táto operácia sa nazýva predhrobkovanie. Potom nasledovalo hrobkovanie. Pôdu z medziradia sme nahrnuli na samotný riadok do výšky okolo 0,40 m od vegetačného vrcholu. Potom sme riadky prikryli fóliou. Kedysi sme tieto operácie robili na jar, ale jesenná príprava na zber sa nám viac osvedčila. Na jar nasledoval zber úrody. Termín zberu závisí od priebehu počasia a teploty pôdy. V priemere začína okolo 10. apríla a trvá asi 8 týždňov.
Zber robíme ručne, potrebný je asi 1 pracovník na 1 ha plochy. Každý zberač má k dispozícii elektrický vozík, ktorý slúži na odokrytie riadku a prenos prepraviek. Zber sa robí pomocou špeciálneho zberacieho noža, ktorým sa výhonky z pôdy vypichujú. Existuje už aj strojový zber špargle, u nás sa ale nepoužíva. Hneď po zbere musí byť špargľa ponorená na 5 až 6 hodín do vody preto, aby v nej nenastala tvorba antokyánov, ktoré spôsobujú ružovkasté zafarbenie výhonov a tým zníženie ich kvality. Celú produkciu sme po zbere expedovali do Kútov, kde prebieha čistenie a triedenie. Vytriedená špargľa sa následne balí vo Veľkých Levároch. Biošpargľu odbytujeme v obchodných reťazcoch v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Česku a Slovensku, aj vo vlastných firemných predajniach vo Veľkých Levároch a v Kútoch.

Obr.3 - Zberači majú k dispozícii elektrický vozík, ktorý slúži na odokrytie riadku a aj prenos prepraviek. Úroda sa zberá za každého počasia
Obr. 4 - Výhony špargle sa z pôdy vypichujú špeciálnym zberacím nožom
Snímky: E. Nováková, archív Asparagus spol. s.r.o.

Pri dobre založenom poraste a vhodnej starostlivosti je predpokladaná úroda 8 až 9 ton z hektára, čo je porovnateľné s konvenčným pestovaním. Ekologické pestovanie je oproti konvenčnému náročnejšie pokiaľ ide o boj proti chorobám, škodcom a burinám, ale aj na dodržiavanie termínov. Samozrejme, aj vstupy sú vyššie. Na druhej strane, pridanou hodnotou je vyššia realizačná cena v kvalite BIO.

Vystavené 14.10.2010

Spracovala: Eva Nováková