Vladimír GOZORA a kolektív

FAKTORY ÚSPEŠNOSTI PODNIKANIA
V AGROPOTRAVINÁRSKOM KOMPLEXE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   

FAKTORY ÚSPEŠNOSTI PODNIKANIA
V AGROPOTRAVINÁRSKOM KOMPLEXE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predložená publikácia zovšeobecňuje poznatky z podnikového manažmentu, marketingu a financovania podnikateľských subjektov v meniacich sa podmienkach. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o agrárnom manažmente. Je určená pre podnikových agromanažérov a študentov vysokých škôl na štúdium agropodnikateľskej úspešnosti hospodárskych subjektov.

Na vydaní publikácii sa podielal autorský kolektív zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za finančnej a metodickej pomoci Ústavu vedecko-technických informácií v Nitre. Publikáciu vydal a vytlačil Agroinštitút Nitra.

Autori
Predhovor
Obsah
Doslov

Publikáciu si môžete zakúpiť priamo na adrese:
Ústav vedecko - technických informácií pre pôdohospodárstvo, Samova ul.č. 9, 950 10 Nitra.

Záujemcom ju pošleme aj poštou. Dovoľujeme si Vás požiadať o vyznačenie spôsobu platby - na faktúru alebo na dobierku.
Pri platbe na faktúru uveďte: č. účtu, IČO/DIČ.

Objednávka elektronickou poštou.

Cena publikácie: 200 Sk

(registrovaní poradcovia majú 25 % zľavu)

Vystavené 7. 4. 2004

Autori textov : Vladimír Gozora, Jozef Bojňanský, Elena Horská,Ľudmila Mižičková, Ľudmila Nagyová, Alojz Podolák, Dušan Šimo, Michal Vicen, Jozef Višňovský