Logo PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava
 
 


Priame platby 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes zverejnila oznámenie o predkladaní žiadostí o priame platby 2010. V termíne od 23. apríla 2010 do 15. mája 2010 bude 18 regionálnych pracovísk PPA prijímať žiadosti o jednotnú platbu na plochu, platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, na ovocie a zeleninu, prechodnú platbu na rajčiaky, doplnkovú platbu na plochu, platbu na chmeľ, vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti, agroenvironmentálnu platbu, ale aj platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde, platbu na opatrenie životné podmienky zvierat a agroenvironmentálnu platbu na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

Žiadateľom ktorí predložili jednu z vyššie uvedených žiadostí už v minulom roku pripravila PPA predtlačené formuláre identifikačných listov, jednotnej žiadosti, zoznam poľnohospodárskych pozemkov aj s grafickými prílohami prípadne zoznam zvierat. Vyzdvihnúť si ich môžu od 23. apríla 2010 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

"Na regionálnych pracoviskách budú minuloročným žiadateľom k dispozícii aj predtlačené žiadosti o opatrenia orientované na lesnú pôdu, a to od 26. apríla, odkedy bude možné predkladať aj tieto žiadosti," uviedol šéf sekcie priamych podpôr Andrej Gajdoš. Noví žiadatelia nájdu všetky formuláre na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk.

Vystavené: 23.4.2010