Ekonomika, financie, trh

 
Späť
Štatistika, financie, komodity, obchod...
Zelená správa MPRV SR
Situačné a výhľadové správy
Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS)
Finančný spravodajca
Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR
Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva
POISTENIE
Agra poisťovňa
Poistenie poľnohospodárskych rizík
ODBORNÉ ČLÁNKY, PUBLIKÁCIE A INFORMÁCIE
Ekonomika dlhodobých pokusov poľných plodín zakladaných rôznymi systémami Autori textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD.; Ing. Roman Hašana, PhD. (vystavené 21.1.2014)
Náklady investované do odchovu prvôstok v dojených a nedojených stádach Autori textu: Monika Michaličková; Zuzana Krupová; Emil Krupa (zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE") (vystavené 15.11.2013)
Ekonomické aspekty chovu dojných oviec Autori textu: Zuzana Krupová; Monika Michaličková; Emil Krupa (zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013) (vystavené 12.11.2013)
Ekonomiku výroby mlieka sa oplatí držať pod kontrolou Autori textu: Monika Michaličková; Zuzana Krupová (zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE") (vystavené 5.11.2013)
Náklady pestovateľského procesu viacročných krmovín Autori textu: Ing. Ladislav Kováč, PhD.; Ing. Jana Jakubová (vystavené 18.7.2013)
Ekonomická prevádzka traktorov Autori textu: prof. Ing. Anton Žikla, CSc.; Ing. Juraj Jablonický, PhD. (vystavené 2.4.2013)
Budúcnosť sektora mlieka po zrušení mliečnych kvót Autor textu: Ing. Margita Štefániková (vystavené 26.3.2013)
Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach Autori textu: Ing. Jana Jakubová; Ing. Ladislav Kováč, PhD. (vystavené 20.3.2013)
Súčasná úroveň chovu ošípaných v Slovenskej republike Autori textu: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.; Ing. Ivan Imrich, PhD.; Ing. Eva Mlyneková, PhD. (vystavené 12.2.2013)
Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy Autori textu: Ing. Jana Jakubová; Ing. Ladislav Kováč, PhD.
(vystavené 31.1.2013)
Ekonomické ukazovatele odchovu jalovíc v roku 2010 a ich vplyv na efektívnosť chovu Autor textu: Ing. Peter Senko (zdroj: Slovenský chov, november 2011, roč. XVI., str.30) (vystavené 11.1.2012)
Ekonomika chovu oviec s asistovanou rujou pri trhovej produkcii jatočných jahniat a ovčieho mlieka Autori textu: prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.; Ing.Roman Švantner; MVDr. Gabriela Hromadová; MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.; MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. (zdroj: Slovenský chov, 1/2011, str.29-30) (vystavené 11.5.2011)
Mierne zvýšenie globálnej poľnohospodárskej podpory v roku 2009 (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.7-8, str.21) (vystavené 9.9.2010)
Výroba krmív v EÚ-27 v roku 2009 (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.7-8, str.20) (vystavené 9.9.2010)
Riešenie odbytových rizík pri spracovaní mlieka a výrobe syrov na farmách Autor textu: MVDr. Peter Guba (vystavené 16.6.2010)
Priame platby 2010 (vystavené 23.4.2010)
Jednorazová podpora v sektore produkcie mlieka na dojnicu Autori textu: Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD.; Ing. Martina Fikselová, PhD.; Marián Dukes (vystavené 23.4.2010)
Poľnohospodársky obchod EÚ s Ukrajinou vzrastá (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.22) (vystavené 17.3.2010)
Trh s mliekom sa obnovuje (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.22) (vystavené 17.3.2010)
Nepriaznivá vyhliadka pre odvetvie hovädzieho dobytka v roku 2010 (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.21) (vystavené 17.3.2010)
Druhá najvyššia svetová produkcia obilnín (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.20) (vystavené 17.3.2010)
Balík na podporu produkcie mlieka v EÚ (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.5) (vystavené 11.3.2010)
Zmena klímy zníži úrody plodín (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.10, str.18) (vystavené 17.2.2010)
Vrátenie 214,6 miliónov € z výdavkov na SPP (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.10, str.5) (vystavené 17.2.2010)
Rozpočet SPP na výskum (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.10, str.5) (vystavené 17.2.2010)
EÚ musí znížiť byrokraciu SPP o 25% (zdroj: Agra Europe, č. 2353, 20. marec 2009, M/2)
Očakáva sa rast svetového poľnohospodárskeho trhu v roku 2011 (zdroj: Agra Europe, č. 2353, 20. marec 2009, M/2)
Obnova na trhu EÚ s poľnohospodárskymi komoditami (zdroj: Agra Europe, č. 2353, 20. marec 2009, M/2)
Faktory úspešného podnikania v agropotravinárskom komplexe SR
Finančná analýza metódami "ex ante"
Hodnotenie podnikateľa
Uplatnenie inovácií v manažmente vybraných podnikov potravinárskeho priemyslu
Postavenie podnikov na spracovanie mlieka a výroby mliečnych výrobkov vo vonkajšom podnikateľskom prostredi