SUMÁR PRIZNANÝCH DOTÁCIÍ PODĽA TRIEDNIKA ČINNOSTÍ (Rok: 2003)  
(33 záznamov)
  Číslo Názov činnosti Suma priznaných dotácií Počet žiadostí
1 120 Administratíva 75000,-Sk 1
2 1210.1 Hygiena produktov rastlinnej výroby 30000,-Sk 1
3 1210.3 Zavádzanie systému HACCP 35750,-Sk 2
4 1210.4 Certifikácia podľa noriem radu ISO 9000 a ISO 14000 10640,-Sk 1
5 1220.3 Zavádzanie systému HACCP 5000,-Sk 1
6 1221.1 Hygiena mlieka 266400,-Sk 4
7 1530.2 Technická pomoc 175200,-Sk 2
8 160 Poradenstvo všeobecne 4500,-Sk 1
9 1720 Programové vybavenie pre poľnohospodárstvo (software) 36000,-Sk 1
10 200 ŽIVOČÍŠNA VÝROBA, CHOV ZVIERAT 88000,-Sk 2
11 202 Chov zvierat 222000,-Sk 4
12 203 Výživa a kŕmenie zvierat 45000,-Sk 1
13 210 Hovädzí dobytok 48870,-Sk 1
14 210.1 Plemená, bonitácia HD 112500,-Sk 1
15 210.2 Chov HD 181800,-Sk 4
16 210.3 Výživa a kŕmenie HD 85350,-Sk 1
17 210.9 Manažment, marketing a finančné údaje HD 71406,-Sk 1
18 220.2 Chov dojníc 112200,-Sk 2
19 230.2 Chov ošípaných 102700,-Sk 2
20 230.3 Výživa a kŕmenie ošípaných 55500,-Sk 1
Predchádzajúci list Späť Nasledujúci list