Krížové plnenie

 
Späť
Cross compliance
Reforma SPP "bude obsahovať" zmenu krížového plnenia (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.7-8, str.3) (vystavené 22.9.2010)
Agroenvironmentálne opatrenia - dobre mienené, ale neefektívne (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.5, str.9) (vystavené 14.7.2010)
Krížové plnenie nezabezpečuje sľúbený prínos (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.2) (vystavené 2.3.2010)
Poznatky z krížového plnenia (vystavené 4.2.2010)
Európski audítori skúmajú účinnosť krížového plnenia (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo) (vystavené 24.4.2009)
Krížové plnenie (Cross-compliance)
Poradenstvo pre cross compliance
Koncepcia systému poradenských služieb v pôdohospodárstve Slovenskej republiky od roku 2007
Nariadenie Komisie č. 381/2007
Nariadenie Rady č. 378/2007 - aktualizované znenie
Nariadenie Komisie č. 270/2007
Nariadenie Komisie č. 1974/2006 - aktualizované znenie
Nariadenie Komisie č. 1679/2006
Nariadenie Komisie č. 1975/2006 - aktualizované znenie
Nariadenie Rady č. 1698/2005 - aktualizované znenie
Nariadenie Komisie č. 1973/2004 - zrušené, miesto neho je Nariadenie Komisie č. 1121/2009 - aktualizované znenie
Nariadenie Rady č. 1782/2003 - aktualizované znenie