Informácie z MP SR a PPA

Rastlinná výroba

Plodiny, odrody, ochrana, systém včasného varovania,...Plodiny, odrody, ochrana, systém včasného varovania,...

Pôda

PôdaPôda

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvoEkologické poľnohospodárstvo

Signalizácia

Správy ÚKSÚP, systémy včasného varovania, hodnotenie stavu,...Správy ÚKSÚP, systémy včasného varovania, hodnotenie stavu,...

Počasie, zrážky a závlahy

Predpoveď počasia SHMU, zrážky, závlahy,...Predpoveď počasia SHMU, zrážky, závlahy,...

Ochrana rastlín

Choroby, škodcovia, buriny,...Choroby, škodcovia, buriny,...

Stroje a zariadenia

Databáza strojov a zariadení,...Databáza strojov a zariadení,...

Živočíšna výroba

Informácie určené pre živočíšnu výrobu...Informácie určené pre živočíšnu výrobu...

Potravinárstvo

Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, výroba potravín, kvalita, hygiena,...Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, výroba potravín, kvalita, hygiena,...

Krížové plnenie

Krížové plnenie (Cross compliance)Krížové plnenie (Cross compliance)

Legislatíva, dotácie

Vestníky, výnosy, metodické usmernenia, cross compliance,...Vestníky, výnosy, metodické usmernenia, cross compliance,...

Európska únia

Legislatíva, program rozvoja vidieka, pôdohospodárska platobná agentúra,...Legislatíva, program rozvoja vidieka, pôdohospodárska platobná agentúra,...

Obnoviteľné zdroje energie

Biomasa, subjekty, projekty, legislatíva,...Biomasa, subjekty, projekty, legislatíva,...

Výskum a vývoj - výstupy

Realizačné výstupy rezortnej VVZ...Realizačné výstupy rezortnej VVZ...

Ekonomika, financie, trh

Štatistika, komodity, obchod,...Štatistika, komodity, obchod,...

PoPoS

Informačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho poradenského systémuInformačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho poradenského systému

Knižnica dokumentov PoPoS

Knižnica dokumentov pôdohospodárskeho poradenského systému ...Knižnica dokumentov pôdohospodárskeho poradenského systému ...

Kalendár udalostí PoPoS

Vzdelávanie, školenia, prednášky, konferencie, semináre ...Vzdelávanie, školenia, prednášky, konferencie, semináre ...

Register poradcov

Register pôdohospodárskych poradcov ...Register pôdohospodárskych poradcov ...


  Copyright © 2009 Agroinštitút Nitra.